رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درمان رایگان و محرمانه HIV در کشور

درمان رایگان و محرمانه HIV در کشور معاون مرکز تحقیقات ایدز ایران: دیگر نمی‌توان HIV را در دسته بیماری‌های کشنده قرار داد. افراد مبتلا به HIV دیگر مانند گذشته ترس از مرگ ندارند چراکه با دارو درمانی بیماری کنترل می‌شود. در سطح کشور حدود ۱۴۰ مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری داریم. در این مراکز تمام خدمات […]

درمان رایگان و محرمانه HIV در کشور

معاون مرکز تحقیقات ایدز ایران:
دیگر نمی‌توان HIV را در دسته بیماری‌های کشنده قرار داد.

افراد مبتلا به HIV دیگر مانند گذشته ترس از مرگ ندارند چراکه با دارو درمانی بیماری کنترل می‌شود.

در سطح کشور حدود ۱۴۰ مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری داریم.

در این مراکز تمام خدمات مشاوره، تشخیص و درمان بیمار رایگان و محرمانه ارائه می‌شود.