رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل پیام‌رسان سروش بازداشت شده‌است.

سایت خبری مشرق گزارش داد مدیرعامل پیام‌رسان سروش به اتهام فراهم کردن بستر انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی بازداشت شده‌است.

سایت خبری مشرق گزارش داد مدیرعامل پیام‌رسان سروش به اتهام فراهم کردن بستر انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی بازداشت شده‌است.