رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متهم پیام رسان داخلی با وثیقه آزاد شد

متهم پیام رسان داخلی با وثیقه آزاد شد قوه قضاییه: پس از جلب مدیرعامل  یکی از پلتفرم‌های (پیام رسان) داخلی عناوین اتهامی تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم کردن موجبات فساد از طریق بسترسازی و عدم نظارت منتهی به اشاعه فحشا به وی تفهیم شد. در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام متهم […]

متهم پیام رسان داخلی با وثیقه آزاد شد

قوه قضاییه:
پس از جلب مدیرعامل  یکی از پلتفرم‌های (پیام رسان) داخلی عناوین اتهامی تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم کردن موجبات فساد از طریق بسترسازی و عدم نظارت منتهی به اشاعه فحشا به وی تفهیم شد.

در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام متهم با قرار وثیقه آزاد است.