رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور مصطفی نیاز‌آذری در ایران

حضور مصطفی نیاز‌آذری در ایران ستاره جاوید: مصطفی نیازآذری، یکی از اسامی مطرح در پرونده «اکبر طبری»، با حضور در تهران، از روال عادی فعالیت‌های اقتصادی‌اش خبر می‌دهد و به خبرنگار «شرق» می‌گوید: «ابهامات مربوط به پرونده آقای طبری، آسیب بسیاری بر فعالیت اقتصادی من در داخل وارد کرد که با روشن‌شدن ابهامات، موانع مرتفع […]

حضور مصطفی نیاز‌آذری در ایران

ستاره جاوید: مصطفی نیازآذری، یکی از اسامی مطرح در پرونده «اکبر طبری»، با حضور در تهران، از روال عادی فعالیت‌های اقتصادی‌اش خبر می‌دهد و به خبرنگار «شرق» می‌گوید: «ابهامات مربوط به پرونده آقای طبری، آسیب بسیاری بر فعالیت اقتصادی من در داخل وارد کرد که با روشن‌شدن ابهامات، موانع مرتفع شد و اکنون همه ابعاد فعالیت اقتصادی‌ام، هم در داخل و هم در خارج، به روال عادی برگشته و تمام عواید حاصل از فعالیت تجاری‌ام صرف احداث بیمارستان و مدرسه در مناطق محروم کشورم می‌شود». او با بیان اینکه تمرکز تیم تهران بر اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه استوار شده است، تأکید می‌کند تحقق این اهداف، با همراهی و حمایت مردم ایران سرعت و قوت بیشتری می‌یابد. نیازآذری می‌گوید: «با مبادی بین‌المللی درجه‌یکی که در اختیار داریم، ضمن تأمین مالی، تهیه و تأمین مجهزترین و روزآمدترین تجهیزات را برای احداث طرح‌های درمانی و آموزشی در دستور کار قرار دادیم و بعد از اخذ مجوز ارگان‌های ذی‌ربط، کارمان را آغاز می‌کنیم».

منبع: روزنامه شرق