رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا، ایران را به کمک به یمن برای حمله به کشتی‌های اسرائیل متهم کرد

آمریکا، ایران را به کمک به یمن برای حمله به کشتی‌های اسرائیل متهم کرد ایالات متحده در ادامه اتهام‌زنی خود به ایران پس از عملیات «طوفان الاقصی»، مدعی شد تهران در حملات نیروهای مسلح یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نقش دارد.

آمریکا، ایران را به کمک به یمن برای حمله به کشتی‌های اسرائیل متهم کرد

ایالات متحده در ادامه اتهام‌زنی خود به ایران پس از عملیات «طوفان الاقصی»، مدعی شد تهران در حملات نیروهای مسلح یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نقش دارد.