رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم‌الهدی: زنان انقلابی و مقاوم زیبایی‌های خانواده را به جهان مخابره کنند

علم‌الهدی: زنان انقلابی و مقاوم زیبایی‌های خانواده را به جهان مخابره کنند استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بر عهده زنان انقلابی و مقاوم است که زیبایی‌های خانواده را به جهان مخابره کنیم، گفت: هرچه زنان ایرانی به دست آوردند به دلیل فداکاری مردان بوده، همانطور که مقاومت و مردانگی و فداکاری مردان در […]

علم‌الهدی: زنان انقلابی و مقاوم زیبایی‌های خانواده را به جهان مخابره کنند

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بر عهده زنان انقلابی و مقاوم است که زیبایی‌های خانواده را به جهان مخابره کنیم، گفت: هرچه زنان ایرانی به دست آوردند به دلیل فداکاری مردان بوده، همانطور که مقاومت و مردانگی و فداکاری مردان در گرو فداکاری زنان است.

جهاد تبیین از وظایف ماست چراکه با دشمن سرسختی روبرو هستیم که تمام صنایع اطلاعاتی و نظامی را در اختیار دارد و به نسل‌های انسانی حمله کرده و فرهنگ کودکان و دختران و نوجوانان ما را تغییر داده و کثیف‌ترین عمل زشت را انسانی و قانونمند جلوه می‌کند.