رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش آذری جهرمی به گران شدن اینترنت

واکنش آذری جهرمی به گران شدن اینترنت: انتهای این مارپیچ به تامین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام  ختم خواهد شد آقای رئیسی! ایلان ماسک را ناجی مردم ایران نکنید؛ ملت خود را دریابید

واکنش آذری جهرمی به گران شدن اینترنت:

انتهای این مارپیچ به تامین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام  ختم خواهد شد

آقای رئیسی! ایلان ماسک را ناجی مردم ایران نکنید؛ ملت خود را دریابید