رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توماج صالحی به حبس محکوم شد

توماج صالحی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان،  دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار محکوم شد امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، از محکوم شدن این رپر معترض به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش به اتهام «تبلیغ علیه […]

توماج صالحی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان،  دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار محکوم شد

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، از محکوم شدن این رپر معترض به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش به اتهام «تبلیغ علیه نظام» خبر داد.