رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۶۰ رشته دانشگاهی فقط یک دانشجوی دختر دارد!

۱۶۰ رشته دانشگاهی فقط یک دانشجوی دختر دارد!/ پرطرفدارترین رشته برای دختران روانشناسی بوده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ‌در ۲۶۹ رشته، تنها یک دانشجوی دختر پذیرش شده بودند، رقمی که برای سال تحصیلی گذشته به ۱۶۷ رشته رسیده بود که از جمله آنها می‌توان به مهندسی هوانوردی، تبلیغات و بازاریابی، پدافند غیرعامل در نظام سلامت، […]

۱۶۰ رشته دانشگاهی فقط یک دانشجوی دختر دارد!/ پرطرفدارترین رشته برای دختران روانشناسی بوده

در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ‌در ۲۶۹ رشته، تنها یک دانشجوی دختر پذیرش شده بودند، رقمی که برای سال تحصیلی گذشته به ۱۶۷ رشته رسیده بود که از جمله آنها می‌توان به مهندسی هوانوردی، تبلیغات و بازاریابی، پدافند غیرعامل در نظام سلامت، اورولوژی اطفال، مهندسی برق گرایش مخابرات و رمز و… اشاره کرد.

پرطرفدارترین رشته برای دختران، روانشناسی بوده