رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ مصوب انواع شیرینی برداشته شد

نرخ مصوب انواع شیرینی برداشته شد رئیس اتحادیه قنادان تهران: نرخ‌گذاری مصوب برای کلیه شیرینی‌ها برداشته شده است. در صورت ثبات قیمت مواد اولیه نرخ شیرینی برای شب عید تغییری نخواهد داشت. تمامی واحدهای قنادی بر اساس درجه‌بندی و نوع استفاده از مواد اولیه، قیمت شیرینی و کیک را تعیین می‌کنند.

نرخ مصوب انواع شیرینی برداشته شد

رئیس اتحادیه قنادان تهران:
نرخ‌گذاری مصوب برای کلیه شیرینی‌ها برداشته شده است.

در صورت ثبات قیمت مواد اولیه نرخ شیرینی برای شب عید تغییری نخواهد داشت.

تمامی واحدهای قنادی بر اساس درجه‌بندی و نوع استفاده از مواد اولیه، قیمت شیرینی و کیک را تعیین می‌کنند.