رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه روحانی به شورای نگهبان: باز می‌خواهید رقیب نامزد اصلی انتخاب آرای باطله باشد؟

کنایه روحانی به شورای نگهبان: باز می‌خواهید رقیب نامزد اصلی انتخاب آرای باطله باشد؟ حسن روحانی در مراسم هفتمین سالگرد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی: برای اولین بار در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ ما انتخابات حداقلی داشتیم؛ این درد را کجا ببریم؟ امروز روز امتحان بزرگ تاریخی برای شورای محترم نگهبان است. تاریخ در این روزها […]

کنایه روحانی به شورای نگهبان: باز می‌خواهید رقیب نامزد اصلی انتخاب آرای باطله باشد؟

حسن روحانی در مراسم هفتمین سالگرد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی: برای اولین بار در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ ما انتخابات حداقلی داشتیم؛ این درد را کجا ببریم؟

امروز روز امتحان بزرگ تاریخی برای شورای محترم نگهبان است. تاریخ در این روزها درباره شورای نگهبان قضاوت خواهد کرد. باز می‌خواهند رقیب نامزد اصلی انتخاب آرای باطله باشد؟