رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت پلاک ملی خودروهای «مناطق آزاد» آزاد شد

ثبت پلاک ملی خودروهای «مناطق آزاد» آزاد شد بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، کلیه خودروهای دارای مجوز تردد با پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پلاک ملی می شوند. وزارت صمت اجازه دارد نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام […]

ثبت پلاک ملی خودروهای «مناطق آزاد» آزاد شد

بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، کلیه خودروهای دارای مجوز تردد با پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پلاک ملی می شوند.

وزارت صمت اجازه دارد نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید.