رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اقتصاد ایران در سال آینده رکود تورمی است

اقتصاد ایران در سال آینده رکود تورمی است در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ٢٠٢۴ کاهشی و ۲/۵ درصد پیش‌بینی شده است.

اقتصاد ایران در سال آینده رکود تورمی است

در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ٢٠٢۴ کاهشی و ۲/۵ درصد پیش‌بینی شده است.