رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض صادراتی زعفران حذف شد

عوارض صادراتی زعفران حذف شد با اصلاح تصویب نامه موضوع فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر، زعفران از فهرست كالاهای مشمول پرداخت عوارض نيم درصد آب مجازی حذف شد.

عوارض صادراتی زعفران حذف شد

با اصلاح تصویب نامه موضوع فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر، زعفران از فهرست كالاهای مشمول پرداخت عوارض نيم درصد آب مجازی حذف شد.