رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت عراق مرگ تاجر مرتبط با موساد را تأیید کرد

دولت عراق مرگ تاجر مرتبط با موساد را تأیید کرد دولت عراق اعلام کرد پیشرو دیزایی، تاجر کرد که با موساد ارتباط داشته در حمله ضدتروریستی سپاه به اربیل کشته شده است. برخی رسانه‌های عراقی خبر کشته‌شدن کرم میخائیل، تاجر مسیحی که در ویلای دیزایی حضور داشته را هم اعلام کرده‌اند.

دولت عراق مرگ تاجر مرتبط با موساد را تأیید کرد

دولت عراق اعلام کرد پیشرو دیزایی، تاجر کرد که با موساد ارتباط داشته در حمله ضدتروریستی سپاه به اربیل کشته شده است.

برخی رسانه‌های عراقی خبر کشته‌شدن کرم میخائیل، تاجر مسیحی که در ویلای دیزایی حضور داشته را هم اعلام کرده‌اند.