رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعرفه ۱۰۰ درصدی صادرات پیاز برداشته شد

تعرفه ۱۰۰ درصدی صادرات پیاز برداشته شد جهاد کشاورزی جنوب کرمان: از تاریخ ۲۰ دی ماه وضعیت تعرفه صادراتی محصول پیاز از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافت البته چند روزی در حوزه کاهش این تعرفه چالشی ایجاد شده بود. در دی‌ماه برداشت پیاز در جنوب استان کرمان آغاز می‌شود و تا بهمن ماه […]

تعرفه ۱۰۰ درصدی صادرات پیاز برداشته شد

جهاد کشاورزی جنوب کرمان:

از تاریخ ۲۰ دی ماه وضعیت تعرفه صادراتی محصول پیاز از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافت البته چند روزی در حوزه کاهش این تعرفه چالشی ایجاد شده بود.

در دی‌ماه برداشت پیاز در جنوب استان کرمان آغاز می‌شود و تا بهمن ماه وارد پیک برداشت این محصول در جنوب استان کرمان می‌شویم.