رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سانسور زنان فلسطینی در تلویزیون

سانسور زنان فلسطینی در تلویزیون روزنامه اعتماد نوشت: برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند به دلیل وجود تماشاچیان فلسطینی بدون حجاب در ورزشگاه، صدا و سیما تصاویر مربوط به هواداران را نشان نمی‌داد، چراکه با تصویر رسمی که مدام از شرایط مردم فلسطین نشان می‌دهد، تعارض دارد

سانسور زنان فلسطینی در تلویزیون

روزنامه اعتماد نوشت:

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند به دلیل وجود تماشاچیان فلسطینی بدون حجاب در ورزشگاه، صدا و سیما تصاویر مربوط به هواداران را نشان نمی‌داد، چراکه با تصویر رسمی که مدام از شرایط مردم فلسطین نشان می‌دهد، تعارض دارد