رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر داده می‌شود

زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر داده می‌شود عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳: در راستای حمایت از خانواده‌ و فرزندآوری مصوب شد به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال در سال آینده زمین رایگان اعطا شود.

زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر داده می‌شود

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳:
در راستای حمایت از خانواده‌ و فرزندآوری مصوب شد به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال در سال آینده زمین رایگان اعطا شود.