رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت مهاجرانی درباره واكنش دولت پاكستان نسبت به انهدام مقر گروه تروريستى

توییت مهاجرانی درباره واكنش دولت پاكستان نسبت به انهدام مقر گروه تروريستى

توییت مهاجرانی درباره واكنش دولت پاكستان نسبت به انهدام مقر گروه تروريستى