رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رسانه‌ای کردن خبر حمله موشکی به تروریست‌ها در پاکستان، این کشور را علیه ایران بسیج کرده!

رسانه‌ای کردن خبر حمله موشکی به تروریست‌ها در پاکستان، این کشور را علیه ایران بسیج کرده!/ علی قلهکی

رسانه‌ای کردن خبر حمله موشکی به تروریست‌ها در پاکستان، این کشور را علیه ایران بسیج کرده!/ علی قلهکی