رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه رسیدگی به پرونده عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان برگزار شد

دادگاه رسیدگی به پرونده عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان برگزار شد پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، متهم و وکیل وی دفاعیات خود را مطرح کردند. در پایان، با اعلام قاضی، ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد و رئیس دادگاه تاکید کرد که حکم در مهلت قانونی صادر خواهد شد. گفتنی […]

دادگاه رسیدگی به پرونده عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان برگزار شد

پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، متهم و وکیل وی دفاعیات خود را مطرح کردند.

در پایان، با اعلام قاضی، ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد و رئیس دادگاه تاکید کرد که حکم در مهلت قانونی صادر خواهد شد.

گفتنی است، متهم پرونده در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۱ و با انگیزه شخصی و استفاده از سلاح گرم، موجب قتل یکی از کارکنان سفارت، مصدومیت سه نفر از همکاران وی و تخریب بخشی از اموال سفارت شد.