رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هدررفت آب در لوله‌های شهرهای ایران معادل مصرف یکسال ۲۵/۵ میلیون نفر

هدررفت آب در لوله‌های شهرهای ایران معادل مصرف یکسال ۲۵/۵ میلیون نفر براساس آمارهای وزارت نیرو، میزان آب بدون درآمد در مناطق شهری کشور از حدود ۳۰ درصد در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به ۲۵ درصد بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ رسیده بود که حالا این میزان در سه سال اخیر به ۲۷ درصد رسیده […]

هدررفت آب در لوله‌های شهرهای ایران معادل مصرف یکسال ۲۵/۵ میلیون نفر

براساس آمارهای وزارت نیرو، میزان آب بدون درآمد در مناطق شهری کشور از حدود ۳۰ درصد در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به ۲۵ درصد بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ رسیده بود که حالا این میزان در سه سال اخیر به ۲۷ درصد رسیده است.

طبق گزارش‌های وزارت نیرو، آب تولیدی در مناطق شهری ایران طی سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۷ میلیارد معکب بوده که از این میزان، حدود ۱/۹ میلیارد مترمکعب آن آب بدون درآمد بوده است.

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد میانگین مصرف یک شبانه‌روز هر ایرانی ساکن مناطق شهری ۲۰۳ لیتر است که با احتساب ۱/۹ میلیارد مترمکعب آب بدون درآمد، این مقدار معادل مصرف یکسال ۲۵/۵ میلیون ایرانی ساکن در شهرهای کشور است.

قابل ذکر است آب بدون درآمد شامل ۱- هدررفت واقعی (نشت از شبکه‌ توزیع و از نشت انشعابات مشترکین) ۲- هدررفت ظاهری (آب‌دزدی و خطای اندازه‌گیری) و ۳- مصارف مجاز بدون درآمد (مصارف فرآیندی در تاسیسات آب‌وفاضلاب، مصارف آتش‌نشانی و …) است./ نود اقتصادی