رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم الهدی: اگر قرار است بی حجابی براندازی شود، باید به خواست مردم باشد

علم الهدی: اگر قرار است بی حجابی براندازی شود، باید به خواست مردم باشد امام جمعه مشهد گفت: در نظام اسلامی، مردم جلو هستند و دستگاه‌های حکمرانی، پشت سر مردم راه می‌افتند. مردم زمینه‌ای می‌سازند که حاکمیت به کجا حرکت کند. اگر قرار است بی‌حجابی براندازی شود و توطئه نابکارانه دشمن در فراگیرشدن کشف حجاب […]

علم الهدی: اگر قرار است بی حجابی براندازی شود، باید به خواست مردم باشد

امام جمعه مشهد گفت:
در نظام اسلامی، مردم جلو هستند و دستگاه‌های حکمرانی، پشت سر مردم راه می‌افتند. مردم زمینه‌ای می‌سازند که حاکمیت به کجا حرکت کند.

اگر قرار است بی‌حجابی براندازی شود و توطئه نابکارانه دشمن در فراگیرشدن کشف حجاب به‌کلی از بین برود، باید به خواست شما مردم باشد. اگر قرار است مشکلات معیشتی حل شود، باید به خواست مردم باشد.

امروزه هر جریانی که ما از نظام مطالبه می‌کنیم، این مطالبه در حقیقت پیگیری خواست مردم است و این جریان، در هیچ جای عالم وجود ندارد.