رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال

اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که یک قطعه زمین به صورت رایگان به خانواده های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال اختصاص دهد.

اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که یک قطعه زمین به صورت رایگان به خانواده های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال اختصاص دهد.