رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش علی اعطا به حاشیه‌پردازی‌ها درباره حریق بیمارستان گاندی

واکنش علی اعطا به حاشیه‌پردازی‌ها درباره حریق بیمارستان گاندی: مدیرعامل بیمارستان شانس آورده که بازداشت نیست؛ تلویزیون هم فرصت را برای کنایه به درآمد پرشکان مغتنم دیده!

واکنش علی اعطا به حاشیه‌پردازی‌ها درباره حریق بیمارستان گاندی: مدیرعامل بیمارستان شانس آورده که بازداشت نیست؛ تلویزیون هم فرصت را برای کنایه به درآمد پرشکان مغتنم دیده!