رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بمب‌افکن‌های B1 آمریکا در خاورمیانه به کار گرفته شدند

برای اولین بار پس از جنگ ویتنام، بمب‌افکن‌های B1 آمریکا امشب در خاورمیانه به کار گرفته شدند

برای اولین بار پس از جنگ ویتنام، بمب‌افکن‌های B1 آمریکا امشب در خاورمیانه به کار گرفته شدند