رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: بمباران‌های ما از امروز آغاز شد

بایدن: بمباران‌های ما از امروز آغاز شد و در زمان‌ها و مکان‌هایی که انتخاب می‌کنیم ادامه خواهد داشت ایالات متحده به دنبال درگیری در خاورمیانه یا هیچ جای دیگر در جهان نیست

بایدن: بمباران‌های ما از امروز آغاز شد و در زمان‌ها و مکان‌هایی که انتخاب می‌کنیم ادامه خواهد داشت

ایالات متحده به دنبال درگیری در خاورمیانه یا هیچ جای دیگر در جهان نیست