رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استفاده از بمب‌افکن‌های B1

کارشناس نظامی سی‌ان‌ان از پنتاگون: در این عملیات به جای استفاده از F-15 و F-16 از بمب‌افکن‌های B1 استفاده شده که توان تخریبی بالاتری دارند

کارشناس نظامی سی‌ان‌ان از پنتاگون: در این عملیات به جای استفاده از F-15 و F-16 از بمب‌افکن‌های B1 استفاده شده که توان تخریبی بالاتری دارند