رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر مشاور انگلیس: روندی را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین آغاز کرده‌ایم

وزیر مشاور انگلیس: روندی را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین آغاز کرده‌ایم وزیر مشاور دولت انگلیس: روندی را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین آغاز کرده‌ایم. سیاست تاریخی انگلیس راهکار تشکیل دو دولت را تایید می‌کند. تداوم کنترل حماس بر نوار غزه را هرگز نمی‌پذیریم.

وزیر مشاور انگلیس: روندی را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین آغاز کرده‌ایم

وزیر مشاور دولت انگلیس:

روندی را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین آغاز کرده‌ایم.

سیاست تاریخی انگلیس راهکار تشکیل دو دولت را تایید می‌کند.

تداوم کنترل حماس بر نوار غزه را هرگز نمی‌پذیریم.