رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به کاربران ایرانی برای درآمدزایی بیشتر از سکوها

پیشنهاد سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به کاربران ایرانی برای درآمدزایی بیشتر از سکوها سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی: پیشنهاد می‌کنم کاربران سکوهایی که قصد بهره‌مندی از درآمد ترافیک مصرفی را دارند، از حالا به فکر تولید محتوا و جذب مخاطب باشند مصوبه تسهیم درآمد که ابلاغ شود، از بقیه جلوتر خواهند بود اشاره سخنگوی […]

پیشنهاد سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به کاربران ایرانی برای درآمدزایی بیشتر از سکوها

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی:
پیشنهاد می‌کنم کاربران سکوهایی که قصد بهره‌مندی از درآمد ترافیک مصرفی را دارند، از حالا به فکر تولید محتوا و جذب مخاطب باشند

مصوبه تسهیم درآمد که ابلاغ شود، از بقیه جلوتر خواهند بود

اشاره سخنگوی مرکز ملی به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر سهیم‌شدن کاربران در درآمد حاصل از ترافیک مصرفی است.