رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطر: به ارتباط گسترده با ایران ادامه می‌دهیم

قطر: به ارتباط گسترده با ایران ادامه می‌دهیم وزیر خارجه قطر: ایران همسایه ما است و به ارتباط گسترده با آن ادامه می‌دهیم و تمام طرف‌های منطقه را به آرامش تشویق می‌کنیم. متهم کردن آژانس آنروا به‌طور کامل عادلانه نیست. همه نیاز داریم که به دیپلماسی پناه ببریم، اوضاع خاورمیانه را کنترل کنیم و بر […]

قطر: به ارتباط گسترده با ایران ادامه می‌دهیم

وزیر خارجه قطر:

ایران همسایه ما است و به ارتباط گسترده با آن ادامه می‌دهیم و تمام طرف‌های منطقه را به آرامش تشویق می‌کنیم.

متهم کردن آژانس آنروا به‌طور کامل عادلانه نیست.

همه نیاز داریم که به دیپلماسی پناه ببریم، اوضاع خاورمیانه را کنترل کنیم و بر حل مشکلات تمرکز کنیم.