رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت کاشت ناخن و مژه برای پزشکان و تمامی پرسنل بیمارستانی

ممنوعیت کاشت ناخن و مژه برای پزشکان و تمامی پرسنل بیمارستانی وزیر بهداشت: کاشت ناخن و مژه برای پزشکان، پرستاران و تمامی پرسنل بیمارستانی ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.

ممنوعیت کاشت ناخن و مژه برای پزشکان و تمامی پرسنل بیمارستانی

وزیر بهداشت:

کاشت ناخن و مژه برای پزشکان، پرستاران و تمامی پرسنل بیمارستانی ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.