رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی‌اف با رئیس رژیم صهیونیستی دیدار کرد

علی‌اف با رئیس رژیم صهیونیستی دیدار کرد الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان روز جمعه با اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل دیدار کرد. این دیدار در حاشیه نشست امنیتی مونیخ انجام گرفته است. تاکنون جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده است‌.

علی‌اف با رئیس رژیم صهیونیستی دیدار کرد

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان روز جمعه با اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل دیدار کرد.

این دیدار در حاشیه نشست امنیتی مونیخ انجام گرفته است.

تاکنون جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده است‌.