رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک ماه بیمه رایگان برای افرادی که تعیین دهک نشده‌اند

یک ماه بیمه رایگان برای افرادی که تعیین دهک نشده‌اند مدیرکل بیمه‌گری و جذب منابع بیمه سلامت: حق بیمه ۵ دهک اول جامعه توسط دولت تقبل و پرداخت می‌شود و افرادی که از گذشته نیز تعیین دهک نشده باشند می‌توانند به مدت یک ماه بیمه رایگان دریافت کنند.

یک ماه بیمه رایگان برای افرادی که تعیین دهک نشده‌اند

مدیرکل بیمه‌گری و جذب منابع بیمه سلامت:

حق بیمه ۵ دهک اول جامعه توسط دولت تقبل و پرداخت می‌شود و افرادی که از گذشته نیز تعیین دهک نشده باشند می‌توانند به مدت یک ماه بیمه رایگان دریافت کنند.