رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی مطهری: برای کل کشور فهرست انتخاباتی می‌دهیم

علی مطهری: برای کل کشور فهرست انتخاباتی می‌دهیم علی مطهری نماینده ادوار مجلس و نامزد انتخابات مجلس دوازدهم گفت: فهرست «صدای ملت» فرداشب به احتمال زیاد بسته می‌شود و احتمال این‌که برای کل کشور و حوزه‌های انتخابیه مختلف هم فهرست بدهیم وجود دارد و احتمالا دیگر جریان‌های اصلاح‌طلب هم از ما حمایت خواهند کرد. تاکنون […]

علی مطهری: برای کل کشور فهرست انتخاباتی می‌دهیم

علی مطهری نماینده ادوار مجلس و نامزد انتخابات مجلس دوازدهم گفت: فهرست «صدای ملت» فرداشب به احتمال زیاد بسته می‌شود و احتمال این‌که برای کل کشور و حوزه‌های انتخابیه مختلف هم فهرست بدهیم وجود دارد و احتمالا دیگر جریان‌های اصلاح‌طلب هم از ما حمایت خواهند کرد.

تاکنون ۴ حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی، اعتدال، ندای ایرانیان و کارگزاران حمایت خود را اعلام کرده‌اند.