رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳زن در جریان ۳جنایت در روز چهارشنبه به قتل رسیدند

۳زن در جریان ۳جنایت در روز چهارشنبه به قتل رسیدند ولنتاین خونین در پایتخت ولنتاین امسال برای زنان درپایتخت خونین بود و سه زن درسه جنایت متفاوت در تهران به قتل رسیدند. راز یکی از جنایت‌ها فاش شده و تحقیقات برای افشای دو جنایت دیگر ادامه دارد. به گزارش جام‌جم، نخستین جنایت ساعت دو بعدازظهر […]

۳زن در جریان ۳جنایت در روز چهارشنبه به قتل رسیدند

ولنتاین خونین در پایتخت

ولنتاین امسال برای زنان درپایتخت خونین بود و سه زن درسه جنایت متفاوت در تهران به قتل رسیدند.

راز یکی از جنایت‌ها فاش شده و تحقیقات برای افشای دو جنایت دیگر ادامه دارد.

به گزارش جام‌جم، نخستین جنایت ساعت دو بعدازظهر چهارشنبه ۲۵بهمن امسال با تماس صاحب تالارعروسی در محله گلبرگ تهران و گزارش کشف جسد زنی۴۰ساله درمحل کارش آغاز شد.

جسد در محل استراحت یکی ازکارگران افغان تالار به نام بصیر کشف شده بود. یک قفل خونین در محل جنایت کشف شده بود که با آن به سر این زن ضربه زده بودند.

یک ساعت بعد بصیر درخانه خواهرش دستگیر شد و با اعتراف به قتل گفت: مقتول شهره نام داشت. با او دوست‌شده وگاهی به دیدنم می‌آمد. در این مدت ۷۰میلیون تومان به او قرض داده بودم.

روزحادثه به دیدنم آمده بود که از او خواستم بدهی‌اش را بدهد که مدعی شد سندی برای بدهکاربودنش ندارم. عصبانی شده وبا میله‌آهنی وقفل به سرش کوبیدم که باعث مرگش شد. بعد هم فرار کردم.