رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک جهانی: زنان قربانیان اصلی تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا در ایران بودند!

بانک جهانی: زنان قربانیان اصلی تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا در ایران بودند! بانک جهانی در مقاله‌ای به بررسی اثرات همه‌گیری کرونا بر بازار کار ایران پرداخته و زنان را به عنوان قربانی اصلی پیامدهای منفی این بحران در حوزه اشتغال معرفی کرده است. براساس این مقاله تحقیقی که روز پنجشنبه منتشر شد، به‌رغم مداخلات قابل‌توجه […]

بانک جهانی: زنان قربانیان اصلی تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا در ایران بودند!

بانک جهانی در مقاله‌ای به بررسی اثرات همه‌گیری کرونا بر بازار کار ایران پرداخته و زنان را به عنوان قربانی اصلی پیامدهای منفی این بحران در حوزه اشتغال معرفی کرده است.

براساس این مقاله تحقیقی که روز پنجشنبه منتشر شد، به‌رغم مداخلات قابل‌توجه دولت برای حفظ ثبات اقتصادی پس از آغاز همه‌گیری کرونا، حدود یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۰ در ایران از دست رفت و نرخ مشارکت نیروی کار سه واحد درصد کاهش یافت.

زنان گروهی بودند که با بیشترین آسیب مواجه شدند: از هر سه شغلی که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از بین رفتند، دو شغل قبلا در اختیار زنان قرار داشت.

نکته مهم‌تر اینکه، دستاوردهایی که به تدریج از سال ۱۳۹۰ در حوزه افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار به دست آمده بود، از بین رفته است./ دنیای اقتصاد