رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط جدید خرید لاستیک اعلام شد 

شرایط جدید خرید لاستیک اعلام شد طبق ابلاغیه وزارت صمت، برای تایرهای رینگ ۱۳ و ۱۴ فقط در سال ۴ حلقه تایر با یک کد ملی، شماره شاسی و موتور امکان خرید وجود دارد.

شرایط جدید خرید لاستیک اعلام شد

طبق ابلاغیه وزارت صمت، برای تایرهای رینگ ۱۳ و ۱۴ فقط در سال ۴ حلقه تایر با یک کد ملی، شماره شاسی و موتور امکان خرید وجود دارد.