رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عدم موافقت بانک مرکزی با خط اعتباری ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سایپا

عدم موافقت بانک مرکزی با خط اعتباری ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سایپا درحالیکه چند روز پس از اعلام درخواست وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز، شورای پول و اعتبار با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود اما اکنون نامه‌ی بانک مرکزی خطاب به […]

عدم موافقت بانک مرکزی با خط اعتباری ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سایپا

درحالیکه چند روز پس از اعلام درخواست وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز، شورای پول و اعتبار با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود اما اکنون نامه‌ی بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد که تخصیص اعتبار ۵٠٠٠ میلیارد تومانی به این گروه خودروسازی مورد موافقت این سازمان (بانک مرکزی) نیست.