رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرسپولیس بالاتر از تیم ملی

پرسپولیس بالاتر از تیم ملی روز گذشته دنبال کنندگان صفحه رسمی پرسپولیس در اینستاگرام به ۹ میلیون حساب کاربری رسید تا سرخ ها در این مورد نیز رکورد خود را حفظ کنند پرسپولیس بین باشگاه های ایرانی بیشترین دنبال کننده را دارد و از صفحه رسمی تیم ملی نیز جلوتر است

پرسپولیس بالاتر از تیم ملی

روز گذشته دنبال کنندگان صفحه رسمی پرسپولیس در اینستاگرام به ۹ میلیون حساب کاربری رسید تا سرخ ها در این مورد نیز رکورد خود را حفظ کنند

پرسپولیس بین باشگاه های ایرانی بیشترین دنبال کننده را دارد و از صفحه رسمی تیم ملی نیز جلوتر است