رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وراث متوفیان برای دریافت سهام عدالت زودتر اقدام کنند

وراث متوفیان برای دریافت سهام عدالت زودتر اقدام کنند وراث متوفیان سهام عدالت از طریق شعب ۴ بانک و دفاتر ۴۴ کارگزاری منتخب در سراسر کشور می توانند انتقال سریع و رایگان اصل و سود سهام عدالت متوفیان را تا قبل از روز ۱۰ اسفند ماه سال جاری انجام دهند.

وراث متوفیان برای دریافت سهام عدالت زودتر اقدام کنند

وراث متوفیان سهام عدالت از طریق شعب ۴ بانک و دفاتر ۴۴ کارگزاری منتخب در سراسر کشور می توانند انتقال سریع و رایگان اصل و سود سهام عدالت متوفیان را تا قبل از روز ۱۰ اسفند ماه سال جاری انجام دهند.