رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کارگروه کاهش طلاق سازمان امور اجتماعی: آمار طلاق در ادارات دولتی فاجعه‌بار است

رئیس کارگروه کاهش طلاق سازمان امور اجتماعی: آمار طلاق در ادارات دولتی فاجعه‌بار است نعمتی، رئیس کارگروه کنترل و کاهش طلاق سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه  آمار طلاق در ادارات دولتی فاجعه‌بار است، افزود: طبق آمار در ادارات مسئله طلاق به صورت جدی وجود دارد و از طرفی مجموعه دولت اهتمام به […]

رئیس کارگروه کاهش طلاق سازمان امور اجتماعی: آمار طلاق در ادارات دولتی فاجعه‌بار است

نعمتی، رئیس کارگروه کنترل و کاهش طلاق سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه  آمار طلاق در ادارات دولتی فاجعه‌بار است، افزود: طبق آمار در ادارات مسئله طلاق به صورت جدی وجود دارد و از طرفی مجموعه دولت اهتمام به ورود مجموعه‌های مردمی برای رفع این مشکل دارند.