رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال کناره گیری بایدن از انتخابات ۲۰۲۴

احتمال کناره گیری بایدن از انتخابات ۲۰۲۴ هر چه جو بایدن بتواند بیشتر توجه مردم را به سمت ترس از کیش شخصیت ترامپ معطوف کند، لذت بیشتری خواهد برد. نمایش پر جنب و جوش بایدن در کنگره باید به این گمانه زنی‌ها پایان دهد که او ممکن است از رقابت در انتخابات ۲۰۲۴ کناره گیری […]

احتمال کناره گیری بایدن از انتخابات ۲۰۲۴

هر چه جو بایدن بتواند بیشتر توجه مردم را به سمت ترس از کیش شخصیت ترامپ معطوف کند، لذت بیشتری خواهد برد.

نمایش پر جنب و جوش بایدن در کنگره باید به این گمانه زنی‌ها پایان دهد که او ممکن است از رقابت در انتخابات ۲۰۲۴ کناره گیری نماید.