رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمد خاتمی: حضور ۴۱ درصدی مردم در انتخابات قابل قبول بود؛ چون نظام‌شان را دوست داشتند آمدند

احمد خاتمی: حضور ۴۱ درصدی مردم در انتخابات قابل قبول بود؛ چون نظام‌شان را دوست داشتند آمدند خطیب جمعه تهران گفت: ۴۱ درصد حضور مردم حضور قابل قبولی بود، خیلی‌ها در خارج و داخل سرکوفت می‌زنند برای این ۴۱ درصد؛ اما در این چندماه بمباران تبلیغاتی بود رسانه‌های بیگانه التماس کردند که مردم نیایند ولی […]

احمد خاتمی: حضور ۴۱ درصدی مردم در انتخابات قابل قبول بود؛ چون نظام‌شان را دوست داشتند آمدند

خطیب جمعه تهران گفت: ۴۱ درصد حضور مردم حضور قابل قبولی بود، خیلی‌ها در خارج و داخل سرکوفت می‌زنند برای این ۴۱ درصد؛ اما در این چندماه بمباران تبلیغاتی بود رسانه‌های بیگانه التماس کردند که مردم نیایند ولی با این بمباران تبلیغاتی این حجم قابل قبول است.

با این حجم مشکلات اقتصادی و معیشتی چرا مردمی که در متن گرانی‌ها هستند و گرانی‌ها امان نمی‌دهند و صبح یک قیمت است و شب یک قیمت است آمدند؟ چون نظام‌شان را دوست دارند آمدند.