رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: امر به معروف و نهی از منکر مجوز نمی‌خواهد

وزیر کشور: امر به معروف و نهی از منکر مجوز نمی‌خواهد/ لازم است در برابر بی‌حجابی بایستیم/ قانون می‌گوید که اگر کسی مانع امر به معروف و نهی از منکر شد جرم مرتکب شده است احمد وحیدی در اولین آئین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اشاره به قانون عفاف و […]

وزیر کشور: امر به معروف و نهی از منکر مجوز نمی‌خواهد/ لازم است در برابر بی‌حجابی بایستیم/ قانون می‌گوید که اگر کسی مانع امر به معروف و نهی از منکر شد جرم مرتکب شده است

احمد وحیدی در اولین آئین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اشاره به قانون عفاف و حجاب، گفت: همه باید حمایت کنند و قانون هم همین را می‌گوید که اگر کسی مانع امر به معروف و نهی از منکر شد جرم مرتکب شده است.

امر به معروف و نهی از منکر هم اجازه نمی‌خواهد. امر به معروف و نهی از منکر هم قانونی و هم شرعی است و لذا نیاز به مجوز ندارد. حجاب یک باید برای مؤمنین و یک الزام است، لذا نیازی به مجوز ندارد.