رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشگاه اصفهان در خصوص کلیپ جشن فارغ التحصیلی: دانشجویان و برگزار کنندگان این برنامه پاسخگوی اقدامات خود در مراجع ذی صلاح خواهند بود

دانشگاه اصفهان در خصوص کلیپ جشن فارغ التحصیلی: دانشجویان و برگزار کنندگان این برنامه پاسخگوی اقدامات خود در مراجع ذی صلاح خواهند بود دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان در خصوص کلیپی که با عنوان جشن فارغ التحصیلی این دانشکده در فضای مجازی منتشر شده است، اعلام کرد: تعدادی از دانشجویان دانشکده بدون اخذ مجوز رسمی […]

دانشگاه اصفهان در خصوص کلیپ جشن فارغ التحصیلی: دانشجویان و برگزار کنندگان این برنامه پاسخگوی اقدامات خود در مراجع ذی صلاح خواهند بود

دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان در خصوص کلیپی که با عنوان جشن فارغ التحصیلی این دانشکده در فضای مجازی منتشر شده است، اعلام کرد: تعدادی از دانشجویان دانشکده بدون اخذ مجوز رسمی از معاونت فرهنگی و با هزینه شخصی، ضمن هماهنگی با یک شرکت خصوصی، البسه مورد استفاده در فیلم فوق را تهیه نموده و همان شرکت فیلم‌های کوتاه تهیه شده را تدوین و در اختیار حاضرین قرار داده است. با این وجود دانشجویان و برگزار کنندگان این برنامه بدون مجوز، پاسخگوی اقدامات خود در مراجع ذی صلاح دانشگاه خواهند بود./تسنیم