رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جایزه انجمن فیزیک آمریکا در دستان دانش آموخته دانشگاه شریف

جایزه انجمن فیزیک آمریکا در دستان دانش آموخته دانشگاه شریف آزاده کیوانی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در راستای توسعه روش‌های کاربرد هوش مصنوعی از آموزش تا پژوهش موفق به کسب جایزه سالانه انجمن فیزیک آمریکا شد.

جایزه انجمن فیزیک آمریکا در دستان دانش آموخته دانشگاه شریف

آزاده کیوانی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در راستای توسعه روش‌های کاربرد هوش مصنوعی از آموزش تا پژوهش موفق به کسب جایزه سالانه انجمن فیزیک آمریکا شد.