رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دومین داور اتاق VAR شهرآورد هم زن است

دومین داور اتاق VAR شهرآورد هم زن است با اعلام رئیس فدراسیون فوتبال، مهناز ذکایی هم به کوبل داوران شهرآورد اضافه شد. پیش از این مهسا قربانی برای حضور در اتاق VAR انتخاب شده بود.

دومین داور اتاق VAR شهرآورد هم زن است

با اعلام رئیس فدراسیون فوتبال، مهناز ذکایی هم به کوبل داوران شهرآورد اضافه شد.

پیش از این مهسا قربانی برای حضور در اتاق VAR انتخاب شده بود.