رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ یک از باغ وحش‌های کشور در وضعیت عالی قرار ندارند

هیچ یک از باغ وحش‌های کشور در وضعیت عالی قرار ندارند معاون محیط زیست سازمان محیط زیست: باغ وحشی نداریم که شرایط عالی و امتیاز بالایی کسب کرده باشد. برخی باغ وحش‌ها امتیاز بسیار ضعیفی به دست آوردند. شاخص‌هایی که در آنها ضعیف بودند را شناسایی کردیم تا خودشان را با استانداردها تطبیق دهند.

هیچ یک از باغ وحش‌های کشور در وضعیت عالی قرار ندارند

معاون محیط زیست سازمان محیط زیست:
باغ وحشی نداریم که شرایط عالی و امتیاز بالایی کسب کرده باشد.

برخی باغ وحش‌ها امتیاز بسیار ضعیفی به دست آوردند.

شاخص‌هایی که در آنها ضعیف بودند را شناسایی کردیم تا خودشان را با استانداردها تطبیق دهند.