رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باشگاه پیرمردها

باشگاه پیرمردها به گزارش وال استریت ژورنال ۱۰ سال پیش تنها یکی از ۱۰ کشور پرجمعیت جهان، هند، رئیس دولت ۷۰ ساله داشت. اکنون از آن لیست هشت کشور که حداقل نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند قدرت را در دستان افراد ۷۰ و ۸۰ ساله قرار داده‌اند. از دو کشور باقی‌مانده، […]

باشگاه پیرمردها

به گزارش وال استریت ژورنال ۱۰ سال پیش تنها یکی از ۱۰ کشور پرجمعیت جهان، هند، رئیس دولت ۷۰ ساله داشت. اکنون از آن لیست هشت کشور که حداقل نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند قدرت را در دستان افراد ۷۰ و ۸۰ ساله قرار داده‌اند.

از دو کشور باقی‌مانده، در اوایل ماه مارس در پاکستان نخست‌وزیر ۷۲ ساله سوگند یاد کرده است. اندونزی نیز پس از انتخابات ماه گذشته، آماده است تا رئیس جمهور ۷۰ ساله داشته باشد.⁠